CHÍNH SÁCH HỦY ĐƠN HÀNG

  •  CHÍNH SÁCH HỦY ĐƠN HÀNG
  1. VINCY chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy đơn hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm Quý khách xác nhận đơn hàng hoặc thanh toán thành công.
  2. Nếu quý khách hủy đơn hàng trước khi hàng được vận chuyển, VINCY sẽ hoàn trả 100% tiền cho những quý khách đã thanh toán (quý khách vui lòng chịu phí chuyển khoản nếu có)
  3. Nếu quý khách hủy đơn hàng sau khi hàng đã được vận chuyển, VINCY sẽ giải quyết hoàn tiền cho quý khách sau khi đã trừ các chi phí phát sinh của đơn hàng như: phí vận chuyển, phí thanh toán,….

Quá thời gian qui định trên, mọi yêu cầu hủy đơn hàng của Quý khách sẽ không được chấp nhận.