Sau khi có những bài học kinh nghiệm về quản lý đất đai

Tháng Tám 13, 2016 | Tác giả: admin
Những căn nhà vườn không phép mọc dưới chân núi Ba Vì
Những căn nhà vườn không phép mọc dưới chân núi Ba Vì

Là người đứng đầu UBND huyện Ba Vì, ông có trách nhiệm gì với những sai phạm trật tự xây dựng ở huyện trong thời gian qua?

Vi phạm trật tự xây dựng ở Ba Vì hầu hết là tồn tại cũ, còn từ khi tôi lên làm Chủ tịch UBND huyện không có vụ việc nào lớn xảy ra. Là người đứng đầu UBND huyện, tôi phải chịu trách nhiệm chỉ đạo từ cấp phó cho đến trưởng ngành tổ chức rà soát và phân loại cũng như quy trách nhiệm cá nhân những người có liên quan để giải quyết việc này.