Vấn đề này là của Thành phố, nhưng theo tôi được biết

Tháng Tám 13, 2016 | Tác giả: admin
<img style="max-width: 100%;" type="photo" rel="https://dantri4.vcmedia.vn/9c72452778/2016/08/12/dienvienthon-1470987125470.jpg" src="https://dantri4.vcmedia.vn/k:9c72452778/2016/08/12/dienvienthon-1470987125470/hanoicodapbo50bietthukhongpheptrongrungbavi.jpg" id="img_435930" alt=" Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, sai phạm ở Điền Viên thôn đến đâu thì xử lý trách nhiệm đến đó " />

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, sai phạm ở Điền Viên thôn đến đâu thì xử lý trách nhiệm đến đó

Những sai phạm được ông chỉ rõ đó là xây dựng không phép, không có dự án và mua bán đất bất hợp pháp. Vậy hơn 50 biệt thự nhà vườn trong Điền viên thôn có bị đập bỏ hay không?

Vấn đề này do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nhưng huyện sẽ chấp hành ý kiến chỉ đạo ở trên.